Denetim Kurulu Görev ve Sorumlulukları

Denetçi kimdir ?

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunu denetleyen kişidir.

Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır. Şayet Yönetim planında böyle bir husus yoksa denetimi bizzat kat malikleri kurulu yapar yada yeterli çoğunluk ile toplanarak yönetim planında değişiklik yaparak denetici hususunu belirler. Kat malikleri kurulu kararlaştırmışsa hizmetlerinden dolayı belli bir ücret alır. Genel kural ücretsiz vekillik yapılması yönündedir.

Denetici bir ücret talep ederse ve kat malikleri kurulu bu talebini reddederse denetici istifa eder. Zira hiç kimse denetici olmaya zorlanamaz. 
Aksi bir hüküm yoksa deneticinin görevi yönetimin görevinin sona erdiği tarihte biter. 
 
Deneticilerin Görevleri
Yönetimin Denetlenmesi: 
Madde 41 - Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep olursa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler. Denetici tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir. Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir. 

Görevleri:
 
a. Yöneticinin görevdeki tutumunu denetlemek (kayıtlar uygun tutuluyor mu,  İşletme Projesine uygun hareket ediliyor mu vb.)

b. Hesapları denetlemek 

c. Kat malikleri kuruluna denetleme raporu vermek
 
Deneticilerin Sorumluluğu
Denetçilerin nasıl bir sorumluluğu vardır? Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetici olmaya zorlanamaz. Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır. Denetçi vefat ederse veya istifa ederse kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve uslubüne uygun olarak yeni denetici seçilir.
Hava Durumu
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret91163